Skip to main content Skip to main navigation

For meget indbetalt til ratepension, og hvad så?

For meget indbetalt til ratepension, og hvad så?

17 maj · 2017

Er du en af dem der sammen med din årsopgørelse for 2016 fik beskeden om, at du har overskredet den maksimale indbetaling til ratepension, så fortvivl ej – der er hjælp at hente.

Indbetalinger via arbejde og privat?

Der kan være forskellige årsager til, at du har indbetalt for meget ind på din ratepension.  Måske har du både indbetalt til pension via arbejdet og privat, og er det tilfældet kan du foretage en omfordeling af indbetalingen. Det betyder, at det for meget indbetalte til ratepensionen enten kan overføres til livrente eller tilbagebetales.

Hvis du vælger at overføre til livrente får du fuldt fradrag for indbetalingen. Hvis du tilbagebetaler,  vil fradraget naturligvis bortfalde. Det er vigtigt at være opmærksom på, at indbetaling til en pension betalt via arbejdsgiver kommer før en privat indbetaling.  Det vil sige, det er være den private indbetaling, som du skal korrigere.

Ny pensionsleverandør?

En anden årsag til at der er blevet indbetalt for meget kan være, at du i løbet af året har skiftet leverandør af pensionsordningen, og at det nye selskab ikke er blevet gjort opmærksom på, at du allerede har foretaget indbetaling til ratepension i indeværende år. Hvis din tidligere pensionsordning er flyttet til den nye leverandør, så er det den nye leverandør, der skal foretage korrektionen.

 

Så som sagt, fortvivl ej, der er hjælp at hente. Og det er aldrig for sent, for du har to år til at få foretaget rettelsen. Det er selvfølgelig også  altid en mulighed at kontakte din personlige rådgiver for hjælp og vejledning.

Söderberg & Partners' kommentar til bragt artikel

10 september · 2018

Jyllands-Posten bragte d. 6/9 2018 en artikel om 'en navngiven virksomhed' med følgende udsagn: ”Uden virksomheden vidste det, placerede mæglerfirmaet Söderberg & Partners pensionskunders opsparing i mæglerfirmaets egen investeringsfond.”

Vi vil gerne kommentere på den konkrete sag, da oplysningerne ikke er korrekte.

Valget af Tryghed 75 fremgår tydeligt af tiltrædelsesaftalen, som ledelsen hos ”virksomheden” har sat sin underskrift på.

Rådgiveren anbefalede ydermere i en mail til ledelsen, at alle medarbejderne hurtigt fik et møde med rådgiveren for at afklare den enkeltes ønsker til placering af hans/hendes pensionsopsparing og valg af risikoprofil i forhold til investeringer. Altså individuel gennemgang og rådgivning.

Vi ved nu, at ledelsen ikke fulgte anbefalingen. Møderne blev ikke afholdt. I stedet blev samarbejdet afbrudt efter tre måneder.

Jyllands-Posten har flere gange henvist til ”hemmelige papirer” og ”afsløring”. De hemmelige papirer er tiltrædelsesaftalen & vederlagsaftalen, og de er ikke hemmelige.

Man kan diskutere, om Söderberg & Partners har gjort nok for at sikre, at kunden forstod, hvad de skrev under på. Vi arbejder med komplicerede emner, og en af vores opgaver er at hjælpe kunden til at forstå dem. Vi har ikke har været dygtige nok til at få forklaret kunden alle detaljerne, og det beklager vi.

1. pladsen i kundetilfredshedsundersøgelse

27 august · 2018

Hos Söderberg & Partners indtager vi nu 1. pladsen som Danmarks bedste forsikringsmægler på firmapensionsområdet, ifølge Aalunds store kundetilfredshedsundersøgelse. Og det er vi stolte af.

Kunderne er især tilfredse med den proaktive service og individuelle rådgivning, som Söderberg & Partners’ mæglere yder. Og netop disse parametre, er en del af vores værdigrundlag: 

 ”Som den eneste af de store mæglere har Söderberg & Partners lokale kontorer i hele landet. Og det har vi for at være tættest muligt på kunderne i hverdagen. At undersøgelsen viser, at vi med de lokale kontorer lykkes med at nå helt ud til vores kunder proaktivt og bevare den personlige rådgivning glæder mig. Og samtidig er vi store nok til at gøre en forskel,” fortæller Torben Jensen, CEO hos Söderberg & Partners.

Söderberg & Partners er vokset markant over den seneste tid, og vi er i dag oppe på i alt 254 ansatte fordelt på 23 kontorer rundt om i Danmark, hvilket gør Söderberg & Partners til Danmarks 2. største forsikringsmæglerhus.

 Man kunne have frygtet, at den store vækst ville have kostet på imagepoint-kontoen. Men det er ikke tilfældet - takket være dygtige og engagerede medarbejdere.

Kilde: Firmapensionsbarometeret Aalund 2018

Söderberg & Partners har åbnet nyt kontor i Kolding

13 august · 2018

Söderberg og Partners har åbnet nyt kontor i Kolding. Samtidig med den nye lokalitet har teamet udvidet medarbejderstaben og har ansat mæglerassistent Christina Taarnager Andersen, ”skadespecialist” Tine Duus Rasmussen, associeret partner Kennie Petersen samt forsikringsmægler Lars Frank Rerup. Alle med mange års erfaring fra forsikringsverdenen.

Partner Pelle Bo Jensen fra teamet udtaler: ”Det er en fantastisk rejse, hvor vi for blot to år siden startede teamet op med fem partnere. Nu er vi 17 medarbejdere og har over 600 kunderfordelt på teamets kontorer i Brøndby, Esbjerg og nu også Kolding. Kundernes interesse har været overvældende, og vi oplever en stadig større og større tilgang”.

Pelle Bo Jensen udtaler endvidere: ”Söderberg & Partners unikke analyseværktøjer og nemme IT-systemer sammenholdt med en stærk forsikringsfaglig rådgivning og uvildighed – sikrer kunderne et korrekt valg af forsikringsselskab og produkter. Kunderne får et komplet overblik over deres forsikringer og oplever samtidig en stærk og personlig service lige som i gamle dage”.

Der er ingen tvivl om, at en stærk stigende efterspørgsel fra kunder generelt har betydet, at teamet i dag er meget mere end ”kun” rådgivning til transportbranchen. Teamet har nu tilknyttet specialister, som hjælper kunder på det øvrige erhvervsmarked inden for industri, landbrug, pension m.m.

Forsikringsmarkedet bevæger sig hurtigere og hurtigere. Ny teknologi samt krav om højere indtjening gør, at forsikringsselskaberne ofte ændrer prissætning og produkter. Det er svært som virksomhed at følge med i denne udvikling, og det kræver mange ressourcer at skabe sig et overblik over hvilket selskab, som er bedst og billigst.

Söderberg & Partners’ opbygning som franchisevirksomhed gør, at vi kan reagere hurtigt, være innovative og nytænkende. Vi kan være den lokale rådgiver hos virksomheden og samtidig have en størrelse som nogle af de største forsikringsmæglere i markedet. Vi hjælper med at vælge rigtigt.

For mere information om vores nye kontor klik her.

Vi byder alle velkommen hos Söderberg & Partners.