Skip to main content Skip to main navigation

Er din virksomheds økonomi beskyttet mod vejret?

Er din virksomheds økonomi beskyttet mod vejret?

5 december · 2017

De seneste år har storme medført skader for milliarder af kroner på bygninger. For ejere af beboelsesejendomme har valget af forsikring særlig stor betydning for stormens økonomiske konsekvenser. Og djævlen ligger i detaljen. Det viser vores analyse som vi har udarbejdet her i Söderberg & Partners.

Ejere af beboelsesbygninger risikerer større tab som følge af vejrlige skader end andre bygningsejere, da de også kan blive erstatningsansvarlige overfor ejendommens beboere. Det viste stormen Egon i 2015.

 Den var skyld i, at flere tagkonstruktioner blev skadede eller fuldstændigt løsrevet fra den resterende bygning og fløj væk. Udgifter til reparation af taget samt eventuelle følgeskader på bygningen var typisk dækket under en sædvanlig bygningsforsikring. Men manglende tagmateriel medførte, at boliger var ubeboelige, således at udlejere var nødsaget til at fraflytte ejendommen i en periode. For bygningsejeren medførte dette tab af lejeindtægter og således en mindre indtægt. I sådan en situation er der forskel på, hvad forsikringerne vil dække. Det viser en analyse af bygningsforsikringer til beboelsesejendomme, Söderberg & Partners har udarbejdet.

 ”En bygningsforsikring kan udvides med en række tillægsdækninger og særlige ”wordings”, såfremt man som kunde eller forsikringsrådgiver ved, hvad man typisk kan få meddækket på en bygningsforsikring og ved hvilke skader, der typisk forekommer på de enkelte områder. Hos Söderberg & Partners arbejder vi for at gøre forskellene åbenlyse og kommer med vores anbefalinger på korrekt forsikringsdækning, som omfatter de skadesforhold, som vi erfaringsmæssigt ved kan forekomme for en bygningsejer” siger Nikolaj Munch fra Söderberg & Partners.

Analysen viser, at der er store forskelle i, hvordan forsikringsselskaberne opgør tabet af lejeindtægter. Er bygningsejere ikke opmærksomme, risikerer de ikke at være tilstrækkeligt forsikret. Der er desuden markante forskelle i beløbet, selskaberne ønsker at dække tabet med. Dækningsgraden varierer fra 1.6 mio. kr. til over 4 mio. kr.

Noget andet er bestyrelsens ansvar. De fleste boligforeninger har en bestyrelse, som er ansvarlig for den daglige drift af foreningen. Det gælder også sikring af, at bygningen bliver vedligeholdt og er modstandsdygtig overfor det danske vejr. Hvis bestyrelsen ikke lever op til dette ansvar, og dette medfører et tab for tredjemand, kan bestyrelsesmedlemmerne under visse omstændigheder ifalde et personligt erstatningsansvar. Analysen viser, at syv ud af otte forsikringsselskaber giver muligheden for at tegne en forsikring, der dækker bestyrelsens tab i disse tilfælde. Tegner man en bestyrelsesansvarsforsikring, skal man dog være særligt opmærksom på graden af ansvar som forsikringen dækker, da kun to af selskaberne ønsker at dække, i tilfælde hvor grov uagtsomhed er årsag til erstatningsansvaret. 

Om analysen

For de fleste virksomheder opleves forsikringsvilkår som uoverskuelige og uigennemsigtige. Söderberg & Partners har derfor, som det første forsikringsmæglerhus i Norden, etableret en analyseafdeling, som nøje gennemgår og sammenligner blandt andet forsikringsselskabernes vilkår for at kunne vejlede kunderne bedst muligt. Dermed bliver forsikringsprodukterne mere transparente, og virksomhedens valg af forsikringsløsning tager ikke alene udgangspunkt i pris, men også i kvaliteten af produkterne.

 

Om Söderberg & Partners
Söderberg & Partners blev grundlagt i Sverige i 2004 og er vokset til at være Nordens førende, uafhængige rådgiver og formidler af forsikringer og finansielle produkter. Koncernen har i dag over 1550 medarbejdere og ca. 70 kontorer fordelt i hele Norden.

Söderberg & Partners vision er at være den førende formidler af forsikringer og finansielle produkter med de bedste løsninger og den mest kompetente rådgivning til vores kunder samtidig med konstant at forny og udvikle den traditionelle måde at arbejde på i branchen. Virksomhedsfilosofien bygger på tre værdier: åbenhed, analyse og personlig rådgivning.  

Söderberg & Partners' kommentar til bragt artikel

10 september · 2018

Jyllands-Posten bragte d. 6/9 2018 en artikel om 'en navngiven virksomhed' med følgende udsagn: ”Uden virksomheden vidste det, placerede mæglerfirmaet Söderberg & Partners pensionskunders opsparing i mæglerfirmaets egen investeringsfond.”

Vi vil gerne kommentere på den konkrete sag, da oplysningerne ikke er korrekte.

Valget af Tryghed 75 fremgår tydeligt af tiltrædelsesaftalen, som ledelsen hos ”virksomheden” har sat sin underskrift på.

Rådgiveren anbefalede ydermere i en mail til ledelsen, at alle medarbejderne hurtigt fik et møde med rådgiveren for at afklare den enkeltes ønsker til placering af hans/hendes pensionsopsparing og valg af risikoprofil i forhold til investeringer. Altså individuel gennemgang og rådgivning.

Vi ved nu, at ledelsen ikke fulgte anbefalingen. Møderne blev ikke afholdt. I stedet blev samarbejdet afbrudt efter tre måneder.

Jyllands-Posten har flere gange henvist til ”hemmelige papirer” og ”afsløring”. De hemmelige papirer er tiltrædelsesaftalen & vederlagsaftalen, og de er ikke hemmelige.

Man kan diskutere, om Söderberg & Partners har gjort nok for at sikre, at kunden forstod, hvad de skrev under på. Vi arbejder med komplicerede emner, og en af vores opgaver er at hjælpe kunden til at forstå dem. Vi har ikke har været dygtige nok til at få forklaret kunden alle detaljerne, og det beklager vi.

1. pladsen i kundetilfredshedsundersøgelse

27 august · 2018

Hos Söderberg & Partners indtager vi nu 1. pladsen som Danmarks bedste forsikringsmægler på firmapensionsområdet, ifølge Aalunds store kundetilfredshedsundersøgelse. Og det er vi stolte af.

Kunderne er især tilfredse med den proaktive service og individuelle rådgivning, som Söderberg & Partners’ mæglere yder. Og netop disse parametre, er en del af vores værdigrundlag: 

 ”Som den eneste af de store mæglere har Söderberg & Partners lokale kontorer i hele landet. Og det har vi for at være tættest muligt på kunderne i hverdagen. At undersøgelsen viser, at vi med de lokale kontorer lykkes med at nå helt ud til vores kunder proaktivt og bevare den personlige rådgivning glæder mig. Og samtidig er vi store nok til at gøre en forskel,” fortæller Torben Jensen, CEO hos Söderberg & Partners.

Söderberg & Partners er vokset markant over den seneste tid, og vi er i dag oppe på i alt 254 ansatte fordelt på 23 kontorer rundt om i Danmark, hvilket gør Söderberg & Partners til Danmarks 2. største forsikringsmæglerhus.

 Man kunne have frygtet, at den store vækst ville have kostet på imagepoint-kontoen. Men det er ikke tilfældet - takket være dygtige og engagerede medarbejdere.

Kilde: Firmapensionsbarometeret Aalund 2018

Söderberg & Partners har åbnet nyt kontor i Kolding

13 august · 2018

Söderberg og Partners har åbnet nyt kontor i Kolding. Samtidig med den nye lokalitet har teamet udvidet medarbejderstaben og har ansat mæglerassistent Christina Taarnager Andersen, ”skadespecialist” Tine Duus Rasmussen, associeret partner Kennie Petersen samt forsikringsmægler Lars Frank Rerup. Alle med mange års erfaring fra forsikringsverdenen.

Partner Pelle Bo Jensen fra teamet udtaler: ”Det er en fantastisk rejse, hvor vi for blot to år siden startede teamet op med fem partnere. Nu er vi 17 medarbejdere og har over 600 kunderfordelt på teamets kontorer i Brøndby, Esbjerg og nu også Kolding. Kundernes interesse har været overvældende, og vi oplever en stadig større og større tilgang”.

Pelle Bo Jensen udtaler endvidere: ”Söderberg & Partners unikke analyseværktøjer og nemme IT-systemer sammenholdt med en stærk forsikringsfaglig rådgivning og uvildighed – sikrer kunderne et korrekt valg af forsikringsselskab og produkter. Kunderne får et komplet overblik over deres forsikringer og oplever samtidig en stærk og personlig service lige som i gamle dage”.

Der er ingen tvivl om, at en stærk stigende efterspørgsel fra kunder generelt har betydet, at teamet i dag er meget mere end ”kun” rådgivning til transportbranchen. Teamet har nu tilknyttet specialister, som hjælper kunder på det øvrige erhvervsmarked inden for industri, landbrug, pension m.m.

Forsikringsmarkedet bevæger sig hurtigere og hurtigere. Ny teknologi samt krav om højere indtjening gør, at forsikringsselskaberne ofte ændrer prissætning og produkter. Det er svært som virksomhed at følge med i denne udvikling, og det kræver mange ressourcer at skabe sig et overblik over hvilket selskab, som er bedst og billigst.

Söderberg & Partners’ opbygning som franchisevirksomhed gør, at vi kan reagere hurtigt, være innovative og nytænkende. Vi kan være den lokale rådgiver hos virksomheden og samtidig have en størrelse som nogle af de største forsikringsmæglere i markedet. Vi hjælper med at vælge rigtigt.

For mere information om vores nye kontor klik her.

Vi byder alle velkommen hos Söderberg & Partners.