Skip to main content Skip to main navigation

Er din virksomheds økonomi beskyttet mod vejret?

Er din virksomheds økonomi beskyttet mod vejret?

5 december · 2017

De seneste år har storme medført skader for milliarder af kroner på bygninger. For ejere af beboelsesejendomme har valget af forsikring særlig stor betydning for stormens økonomiske konsekvenser. Og djævlen ligger i detaljen. Det viser vores analyse som vi har udarbejdet her i Söderberg & Partners.

Ejere af beboelsesbygninger risikerer større tab som følge af vejrlige skader end andre bygningsejere, da de også kan blive erstatningsansvarlige overfor ejendommens beboere. Det viste stormen Egon i 2015.

 Den var skyld i, at flere tagkonstruktioner blev skadede eller fuldstændigt løsrevet fra den resterende bygning og fløj væk. Udgifter til reparation af taget samt eventuelle følgeskader på bygningen var typisk dækket under en sædvanlig bygningsforsikring. Men manglende tagmateriel medførte, at boliger var ubeboelige, således at udlejere var nødsaget til at fraflytte ejendommen i en periode. For bygningsejeren medførte dette tab af lejeindtægter og således en mindre indtægt. I sådan en situation er der forskel på, hvad forsikringerne vil dække. Det viser en analyse af bygningsforsikringer til beboelsesejendomme, Söderberg & Partners har udarbejdet.

 ”En bygningsforsikring kan udvides med en række tillægsdækninger og særlige ”wordings”, såfremt man som kunde eller forsikringsrådgiver ved, hvad man typisk kan få meddækket på en bygningsforsikring og ved hvilke skader, der typisk forekommer på de enkelte områder. Hos Söderberg & Partners arbejder vi for at gøre forskellene åbenlyse og kommer med vores anbefalinger på korrekt forsikringsdækning, som omfatter de skadesforhold, som vi erfaringsmæssigt ved kan forekomme for en bygningsejer” siger Nikolaj Munch fra Söderberg & Partners.

Analysen viser, at der er store forskelle i, hvordan forsikringsselskaberne opgør tabet af lejeindtægter. Er bygningsejere ikke opmærksomme, risikerer de ikke at være tilstrækkeligt forsikret. Der er desuden markante forskelle i beløbet, selskaberne ønsker at dække tabet med. Dækningsgraden varierer fra 1.6 mio. kr. til over 4 mio. kr.

Noget andet er bestyrelsens ansvar. De fleste boligforeninger har en bestyrelse, som er ansvarlig for den daglige drift af foreningen. Det gælder også sikring af, at bygningen bliver vedligeholdt og er modstandsdygtig overfor det danske vejr. Hvis bestyrelsen ikke lever op til dette ansvar, og dette medfører et tab for tredjemand, kan bestyrelsesmedlemmerne under visse omstændigheder ifalde et personligt erstatningsansvar. Analysen viser, at syv ud af otte forsikringsselskaber giver muligheden for at tegne en forsikring, der dækker bestyrelsens tab i disse tilfælde. Tegner man en bestyrelsesansvarsforsikring, skal man dog være særligt opmærksom på graden af ansvar som forsikringen dækker, da kun to af selskaberne ønsker at dække, i tilfælde hvor grov uagtsomhed er årsag til erstatningsansvaret. 

Om analysen

For de fleste virksomheder opleves forsikringsvilkår som uoverskuelige og uigennemsigtige. Söderberg & Partners har derfor, som det første forsikringsmæglerhus i Norden, etableret en analyseafdeling, som nøje gennemgår og sammenligner blandt andet forsikringsselskabernes vilkår for at kunne vejlede kunderne bedst muligt. Dermed bliver forsikringsprodukterne mere transparente, og virksomhedens valg af forsikringsløsning tager ikke alene udgangspunkt i pris, men også i kvaliteten af produkterne.

 

Om Söderberg & Partners
Söderberg & Partners blev grundlagt i Sverige i 2004 og er vokset til at være Nordens førende, uafhængige rådgiver og formidler af forsikringer og finansielle produkter. Koncernen har i dag over 1550 medarbejdere og ca. 70 kontorer fordelt i hele Norden.

Söderberg & Partners vision er at være den førende formidler af forsikringer og finansielle produkter med de bedste løsninger og den mest kompetente rådgivning til vores kunder samtidig med konstant at forny og udvikle den traditionelle måde at arbejde på i branchen. Virksomhedsfilosofien bygger på tre værdier: åbenhed, analyse og personlig rådgivning.  

Pensionskompagniet bliver en del af Söderberg & Partners

1 marts · 2018

Tied Agents fra pensionsselskab bliver en del af mæglervirksomheden Söderberg & Partners

Som de første Tied Agents fra et pensionsselskab bliver Pensionskompagniet nu en del af Danmarks 2. største mæglervirksomhed, Söderberg & Partners. Dermed bliver Pensionskompagniet uafhængige af leverandører og vil i fremtiden rådgive deres kunder på uvildig vis.

Pensionskompagniet skifter uniform og går fra at være Tied Agents til at blive uvildige pensionsmæglere. Virksomhedens kunder kan dermed se frem til en rådgivning fra rådgivere, som ikke længere kun er tilknyttet ét pensionsselskab, men som nu tager udgangspunkt i den fulde produktpalette fra alle leverandører på markedet.

 

”Vi har valgt at gå mæglervejen, da vi oplever en øget efterspørgsel efter uvildig rådgivning fra kunderne”
Ole Møller Mogensen Partner i Pensionskompagniet

Ole Møller Mogensen fortsætter: ”Söderberg & Partners’ set-up giver os mulighed for at bevare vores selvstændighed og videreudvikle vores forretning. Vi ser et godt match i forhold til virksomhedsånden i Söderberg & Partners, og vi glæder os samtidig til at få mulighed for at rådgive vores kunder med Söderberg & Partners’ unikke rådgivningsværktøj ”Market@wise”.

 

Pensionskompagniet har til huse i Køge og har syv medarbejdere, som alle har mange års erfaring fra pensionsbranchen.

 

”At få et etableret hold med meget kompetente medarbejdere med i Söderberg & Partners er en stor gevinst for os. Pensionskompagniets strategi for udvikling af deres forretning samt seriøse kundehåndtering matcher netop det, som Söderberg & Partners kan tilbyde og står for. Vi ser derfor meget frem til at få Pensionskompagniet med ”ombord”, siger Torben Spuur Jensen, CEO i Söderberg & Partners.

Pensionskompagniet bliver en del af Söderberg & Partners d. 1. marts 2018 og ændrer i den forbindelse navn til ”Pensionskompagniet, Part of Söderberg & Partners”.

 

For yderligere information kontakt:

  • Ole Møller Mogensen, Partner, Pensionskompagniet

ole.mogensen@soderbergpartners.dk, tlf.nr. 22 18 24 45

  • Torben Spuur Jensen, CEO, Söderberg & Partners Danmark

torben.jensen@soderbergpartners.dk tlf.nr. 40 70 05 68

  • Stinne Ølshøj, Kommunikationsdirektør, Söderberg & Partners Danmark

stinne.olshoj@soderbergpartners.dk tlf.nr. 23 31 30 82

 

Om Söderberg & Partners
Söderberg & Partners blev grundlagt i Sverige i 2004 og er vokset til at være en af Nordens førende, uafhængige rådgivere og formidlere af forsikringer og finansielle produkter. Koncernen har i dag over 1550 medarbejdere og ca. 70 kontorer fordelt i hele Norden.

Söderberg & Partners’ vision er at være den førende formidler af forsikringer og finansielle produkter med de bedste løsninger og den mest kompetente rådgivning til vores kunder samtidig med konstant at forny og udvikle den traditionelle måde at arbejde på i branchen. Virksomhedsfilosofien bygger på tre værdier: åbenhed, analyse og personlig rådgivning. 

Söderberg & Partners continues expansion in Holland

30 november · 2017

Initiates partnership with the pension advisor Montae through acquisition of a stake and are now preparing to set up new operations

Söderberg & Partners continues to grow in Holland. Following the entrance to the Dutch market in early 2017, a partnership through acquiring a stake in the pension advisor Montae is now under way.

-          We made a very successful entrance to the Dutch market earlier this year and are now ready to take the next step. We know that our tools and experiences from the Nordic market are valuable to many Dutch pension savers, and now that we have established a solid foundation on the market, our ambition is to continue to spread our tools and services, says Gustaf Rentzhog, CEO of Söderberg & partners. 

Montae is an independent pension adviser who helps companies, as well as pension funds and other collective bargaining parties, with consulting on defined-contribution and defined-benefit pensions.

-          The Netherlands is on the verge of a pension reform. The trend in The Netherlands is unmistakably heading towards the Scandinavian direction of allowing more individual choice within collective pension schemes. We are very excited about partnering with the market leader Söderberg & Partners. This will allow our clients, and the entire Dutch market, access to best in class online tools to support pension decision making.  The Dutch market is longing for these tried and tested Fintech solutions, says Mike van Engelen, senior partner and founder of Montae.

More than triple in size - looking at new establishment

Söderberg & Partners entered the Dutch market through the acquisition of a stake in the pension consulting company Floreijn. Through the deal with Montae Söderberg & Partners more than triples its size and reach on the Dutch market. Therefore, Söderberg & Partners will – together with Montae and Floreijn, establish a central, independent platform in Holland to enable a more efficient distribution of S&P’s tools and services on the market.

-          We’re now starting to build a platform for our tools and services in Holland. It is very valuable to have two strong, established partners in Montae and Floreijn with us on this journey, and we are convinced that many more companies will want to join us, says Gustaf Rentzhog. 

Montae was established in 1997 and today employ over 75 pension professionals on three offices.

For more information, please contact:

Stinne Ølshøj, Head of communication  Söderberg & Partners Danmark,

stinne.olshoj@soderbergpartners.dk  

mobil. +45 23 31 30 82

Brief Facts about Söderberg & Partners

Söderberg & Partners was founded in 2004 and is one of the leading financial advisors and provider of insurance and financial products. We have one of the largest analysis departments in the Nordics and offer a wide range of products and services within pension consulting, risk and insurance consulting, and investment consulting and asset management. We also develop and offer digital tools for financial consulting and payroll and benefits services.  

About Montae

Montae is an independent provider of pension consultancy and board support services in The Netherlands. Montae was established in 1997. Montae’s over 75 pension professionals serve pension funds, corporations and work councils.

About Floreijn

Floreijn was founded in 2007 by three entrepreneurs and are located in Rotterdam and Gouda. It is a fast growing company, and they have won large clients such as Unit4 and TNS.

Söderberg & Partners kaprer en af transportbranchens tunge drenge

1 august · 2017

Söderberg & Partners styrker endnu engang deres team af transporteksperter. Sværvægteren inden for forsikring til transportbranchen, Allan Thomsen, bliver en del af den hurtigtvoksende forsikringsmæglervirksomhed Söderberg & Partners. 

Antallet af udbydere af transportforsikringer over de seneste år er steget fra at primært to større aktører var på markedet, til at der nu er mange flere aktører og udenlandske selskaber, som vil ind på det danske transportmarked. Det gør forsikringsområdet langt mere interessant for kunderne at være mæglerbetjent.

”Det er tydeligt for hele branchen at Söderberg & Partners har øje for tendensen og satser hårdt på transportsegmentet, og derfor har samlet nogle af de mest kompetente forsikringseksperter indenfor transport. Med deres kompetencer kan Söderberg & Partners give kunderne merværdi i hverdagen. Her gælder ikke kun en udbudsrunde, men også rådgivning i forbindelse med skadesbehandling med specialer indenfor reglerne NSAB og CMR, servicering heraf og tilgængelighed som er væsentlig når skaden er sket”, udtaler Allan Thomsen. 

”Det har været et naturligt valg for mig at blive en del af den forsikringsmæglervirksomhed, som har markeret sig tydeligt med et rendyrket transportkoncept og analysebaseret rådgivning siden de indtog transportbranchen i september 2016”
Allan Thomsen kundechef

Allan Thomsen har i mere end 30 år haft tilknytning til transportbranchen, og de seneste 16 år har han haft ansvar for formidling af erhvervsforsikringer til transportsegmentet i kraft af sit virke hos ITD Forsikringsservice.

” Allan Thomsen har de seneste år været en væsentlig medspiller i udviklingen af forsikringsprodukter, til de virksomheder der har grænseoverskridende interesser i Europa. En efterspørgsel som vi hos Söderberg og Partners også har mærket til, og vi er i den grad glade for igen at kunne opruste, og denne gang med Allans erfaring og kendskab til den del af transportbranchen. Vores kunder vil have helhedsløsninger og gerne kun ét sted, hvor de skal henvende sig”, understreger partner Pelle Bo Jensen.

Sideløbende med Allan Thomsens start pr. 1. August 2017 vil netop helhedsløsninger til transportbranchen og one-point-of-contact være et af mæglervirksomhedens strategiske indsatsområder. Samtidig ser man på udvidelse i form af nye partneraftaler.